DownloadPreken.nl is nog in ontwikkeling, fouten kunnen nog voorkomen. Wilt u ze doorgeven?

Zoek door 7.437 preken

7.437 resultaten

Verzekerd van Gods liefde: Gods alwetendheid en onze vrijmoedigheid

Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 3:19b-21 • lees meer

Het gebod van de liefde: Bindt aan Christus én bindt aan elkaar

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. (Hans) van Vulpen • 1 Johannes 3:23 • lees meer

Geboortebericht van hét Kind: Gegeven, machtig en bevoegd

Advent
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja 9:5 • lees meer

Het teken van kerst: hét Kind, de doeken en de kribbe

Kerst
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Lukas 2:12 • lees meer

Hoop voor hopelozen: hopeloos goddeloos en hoop in God

Ds. J. (Hans) van Vulpen • Jesaja 44:1-5 • lees meer

Geloofd zij de HEERE! Hij overlaadt, zaligt en geeft uitkomst.

Dankdag
Oudjaar
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 68:20-21 • lees meer

Gebed bij het nieuwejaar: volhardt, waakt en dankt.

Nieuwjaarsdag
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Kolossenzen 4:2 • lees meer

Ik ben hét Brood des Levens

Ik ben...
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Johannes 6:35 • lees meer

Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?

Winteravondlezing 2018-2019
Heilige Geest
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Romeinen vers 1-30 • lees meer

Wanhoop in duisternis?

Toerustingsavond 2020
Waarom vragen
Ds. J. (Hans) van Vulpen • Psalmen 88 • lees meer

Aan Zijn Tafel

Toerustingsavond 2020
rev. Matthew Henry
Ds. J. (Hans) van Vulpen • • Heilig Avondmaal • lees meer

God is er (niet) bij